допълнително

нар. - добавъчно, в повече, отгоре, на туй отгоре, свръх
нар. - безплатно, без пари
нар. - още, в допълнение, освен това, независимо от това, също така, после

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • без пари — словосъч. безпаричен, беден, сиромашки словосъч. допълнително, безплатно …   Български синонимен речник

  • безплатно — нар. даром, без нищо, гратис, безвъзмездно, залудо нар. допълнително, без пари нар. напразно, без полза …   Български синонимен речник

  • в допълнение — словосъч. допълнително, още, освен това, независимо от това, също така, после словосъч. при това, на това отгоре, нещо повече …   Български синонимен речник

  • добавъчно — нар. допълнително …   Български синонимен речник

  • независимо от това — словосъч. допълнително, още, в допълнение, освен това, също така, после …   Български синонимен речник

  • освен това — словосъч. допълнително, още, в допълнение, независимо от това, също така, после словосъч. при това словосъч. на това отгоре, нещо повече словосъч. също и …   Български синонимен речник

  • още — нар. пак, също, повече, в повече, в плюс, освен това нар. все още, досега, дотогава нар. допълнително, в допълнение, независимо от това, също така, после нар. при това, на това отгоре, нещо повече …   Български синонимен речник

  • после — нар. отпосле, след, след това, сетне, по сетне, впоследствие, по късно, подир, след време, друг път, втори път, повторно нар. допълнително, още, в допълнение, освен това, независимо от това, също така …   Български синонимен речник

  • също така — словосъч. допълнително, още, в допълнение, освен това, независимо от това, после …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.